Šta znači Print Ready PDF?

Print ready PDF je izraz koji se koristi u grafičkoj industriji da opiše PDF koji je pravilno pripremljen tako da može da se štampa od strane komercijalnih štamparija.

Podešavanja koja su univerzalana su sledeća:

     Boje unutar dokumenta koriste CMYK kolor mod, umesto RBG kolor moda;
     Crna boja teksta je iz jedne boje - 100% crne (C=0, M=0, Y=0, K=100);
     Rezolucija slika je 300 DPI ili više i u CMYK kolor modu su;
     Minimalna debljina linije unutar PDF-a je 0.25pt;
     Fontovi su implementirani u okviru PDF-a i minimalna veličina fonta je 8pt;
     Svaki PDF mora da sadrži prepust od 3mm od svake ivice;
     Sigurnosna linija u okviru koje je potrebno da se nalazi sav tekst i važni elementi su udaljeni minimum 6 mm od svake ivice;
     PDF verzija 1.3 (Acrobat 4.0 compatible) ili 1.4.
Scroll Up