Priprema za štampu

Štampa administrativnog i propagandnog materijala troši Vaš novac i Vaše vreme, te je korisno na početku vešto uskladiti dizajn i produkciju.

Jedini siguran način da se obezbedite od svih rizika koje nosi jedan izdavački ili štamparski poduhvat jeste da kompletan posao - od ideje do realizacije - prepustite profesionalcima.  Naše višegodišnje iskustvo u grafičkoj produkciji i poznavanje svih tehničkih mogućnosti i ograničenja, garantuju vam maksimalni razultat za uložena sredstva. Svaki posao se analizira u odnosu na potrebe i budžet, te određuje koja je tehnika štampe najpogodnija za pojedinačni projekat - digitalna ili ofset štampa.

Ipak, ono što je osnovni preduslov za dobar konačni proizvod, bez obzira na tehniku u kojoj će se proizvesti, jeste grafička priprema. Naime, idejno rešenje na putu do finalnog proizvoda prolazi kroz tehnički zahtevnu fazu grafičke pripreme u kojoj se zamišljeno pretvara u moguće. Priprema koja ispunjava sve grafičke standarde omogućava i dobru štampu, dok ona koja to nije u narednoj fazi ne može biti ničim nadomeštena, niti u bilo kojoj tehnici štampe ispravljena.

 

 

Pripremu za štampu treba dostaviti u formatu PDF press quality i to u konačnom formatu štampe sa prepustima od po 3 mm sa svake strane obrezanog formata.

Ne slagati tabake, već dostaviti pojedinačne fajlove!

Prihvatamo i otvorene radne fajlove Adobe programa uz sledeće napomene:

- ILUSTRATOR (fontove obavezno pretvoriti u krive pre slanja fajla)

- INDESIGN (obavezno uraditi "package"  pre slanja fajla)

- PHOTOSHOP (CMYK, rezolucija 300 dpi)

Priprema za štampu nije rukom nacrtana skica, niti Word, PowerPoint ili Excel fajl.

Molimo da pripremu za štampu pre slanja proverite, a ukoliko želite probni otisak da to naglasite.

Ilustracija: Linija obreza (crvena) i sigurnosna linija (zelena isprekidana) su samo prikaz, dakle ne treba da ih bude u pripremi i ne štampaju se.

Scroll Up