Brošura

Brošura je vrsta reklamnog materijala koja se koristi za predstavljanje određenih proizvoda i usluga određenoj ciljnoj grupi. Poput flajera, ona je najbolji način za promociju delatnosti kojom se bavite. Poželjno je da bude vrhunskog kvaliteta i dizajna, jer u protivnom u očima klijenta može stvoriti pogrešnu sliku o Vašoj firmi.

Prilikom odabira teksta, fotografija i dizajna za Vaše brošure prvenstveno treba da vodite računa o tome šta želite da reklamirate. Brošure za nove proizvode moraju da izgledaju besprekorno i da budu odštampane na specijalnim vrstama papira kako bi privukle pažnju kupaca.

Osim tekstualnog dela, koji sadrži opis usluge ili proizvoda koji nudite, velika pažnja treba da se pokloni samom vizuelnom efektu. Boje koje na njoj preovlađuju poželjno je da se uklapaju sa bojama loga Vaše firme ili proizvoda koji želite da promovišete. Kako biste u najboljem svetlu predstavili delatnost kojom se bavite, tekst i dizajn na Vašoj brošuri treba da čine jedinstvenu celinu.

Pored standardnih formata, postoji i mogućnost izrade proizvoljnih dimenzija, kao i većeg broja prevoja brošure u zavisnosti od obima opisa proizvoda ili usluge koju nudite. Ukoliko želite da vizuelno još više naglasite atraktivnost Vaših proizvoda, štamparija SitoGrafika nudi Vam štampu brošura u punom koloru na 150-250g/m2 kunstdruku ili drugim specijalnim vrstama papira.

Scroll Up