Štampa knjiga

Digitalna štampa je savremeno tehnološko rešenje za produkciju malih i srednjih tiraža knjiga i udžbenika. 

Prednosti:

     Nema potrebe za stvaranjem zaliha

     Nema velikih startnih ulaganja

Ako se izuzme beletristika, danas su u izdavaštvu najzastupljeniji sledeći modeli štampe:

Štampa po potrebi ili POD predstavlja model koji je najpovoljniji za male izdavače i autore samoizdavače, i to za sledeću vrstu naslova:

     naslovi koji se prvi put objavljuju

     naslovi koji će tek biti ponuđeni maloprodaji

     naslovi koji se prodaju preko interneta

     naslovi koji se distribuiraju poznatoj grupi klijenata (studenti) 

Preporučuje se za tiraže do 100 primeraka.

Štampa malih i srednjih tiraža ili SPR predstavlja model koji je najpovoljniji za veće izdavače, i to za sledeću vrstu naslova:

     udžbenici i stručna literatura koja se prodaje u serijama i sa čestim dopunama

     naslovi koji se sporije plasiraju i prodaju (do 500 primeraka za godinu dana)

     naslovi koji se nalaze između dva izdanja

     naslovi koje je potrebno namenski plasirati mimo redovne prodaje (promocije, posebne nabavke za određenog kupca...)

     specijalizovana izdanja za poznate kupce

Preporučuje se za tiraže preko 100 primeraka.

 

Ilustracija prikazuje orijentacioni odnos jedinične cene i ukupnog tiraža u dva različita modela digitalne štampe (POD i SRP) i klasičnoj ofset štampi.

 

Priprema za štampu

Pripremu za štampu treba dostaviti u formatu PDF press quality.

Scroll Up