Blokovska roba

Blokovska roba

Fakture, otpremnice, priznanice i radni nalozi svrstavaju se u onu grupu obrazaca koji su neophodni u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji. Blokovsku robu ne čine samo formulari koji Vam pomažu da ispoštujete sve zakonske procedure, nego i dokumenti koji treba da posvedoče o zaključenju nekog posla.

Sa razvojem tehnologije i sve češće primene e-naloga verovalo se da će ovakav vid poslovne komunikacije znatno smanjiti potrebu za fakturama, otpremnicama i tovarnim listovima u štampanom obliku. Međutim, vreme je pokazalo da je robno poslovanje nezamislivo bez upotrebe ovakve vrste obrazaca u klasičnom blokovskom obliku.

Blokovska roba štampa se na NCR kopirajućem papiru ili na običnoj ofset hartiji. Fakture, otpremnice, dostavnice i tovarni listovi izrađuju se u A formatima u jednoj ili dve boje i sadrže  ukupno 100 listova, dok povez može biti lajmovan ili klamovan.

Ukoliko pripadate onoj grupi poslovnih ljudi koji vode računa i o najmanjim estetskim detaljima, stamparija SitoGrafika zahvaljujući svom stručnom kadru, štamparskim mašinama i velikom izboru alata za izradu blokovske robe, može da Vam ponudi različite kombinacije formata i boja kako bi Vaše fakture, otpremnice, radni nalozi i prijemnice stvorile utisak originalnosti i jedinstvenosti kod Vaših klijenata.

Scroll Up